Διοικητικό Συμβούλιο - Οργανωτική Επιτροπή


Πρόεδρος:  Ν. Τεντολούρης
Αντιπρόεδρος:  Λ. Λαναράς
Γεν. Γραμματέας:  Α. Μελιδώνης
Ειδικός Γραμματέας:  Κ. Μακρυλάκης
Ταμίας:  Μ. Σαμάρκος
Μέλη:  Γ. Δημητριάδης
 Η. Μυγδάλης
 Μ. Μυλωνά
 Σ. Ντουράκης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
έως 15/09/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
έως 30/09/2021

Εγγραφή Υποβολή Εργασίας